Homevauriot

Home eli homesienet ovat pieniä, yksinkertaisia sieniä. Hometta esiintyy kaikkialla luonnossa. Ne kasvattavat sienten tapaan rihmaston ja leviävät itiöiden avulla.

Homerihmastot muodostavat nukkamaisia pesäkkeitä, ja itiöt antavat niille usein kirkkaan värin. Home levittää itiöitä ilmaan. Homesienten aineenvaihdunta tuottaa ilmaan tunkkaista ja kellarimaista hajua.

Rakennuksissa homeet löytävät kasvualustaa, jos materiaalin pinnan kosteus pysyy pitempiä aikoja 75-80 %:n yläpuolella. Jos rakenteen kosteus pysyy kuukausia 90-95 %:n yläpuolella, homesienten lisäksi alkaa esiintyä lahottajasieniä. Home voi aiheuttaa vaurion, jos kosteutta tulee maaperästä ja rakenteiden kautta.

Myös putkivuodot ja puutteellinen eristys voivat aiheuttaa vaurion. Se voi johtua myös puutteellisesta lämpöeristyksestä. Lämmitetyissä rakennuksissa kosteutta on myös vesihöyryn muodossa. Vesihöyryn kanssa ei synny mitään ongelmia, jos se ei pääse tiivistymään rakenteisiin, vaan poistuu ulkoilmaan oikein suunnitellun ja käytetyn ilmanvaihdon avulla.

Jos asukas epäilee huoneistossaan olevan homevaurion, voi hän pyytää taloyhtiön edustajaa tarkastamaan asian. Ilmoitetun vaurion tarkastaminen suoritetaan aistihavainnoin. Samalla voidaan suorittaa rakenteen kosteusmittaus. Jos hometta ei aistihavainnoin löydetä, voi asukas, jos epäilee hometta kuitenkin olevan, kääntyä ammattilaisen puoleen ja pyytää homemittausta.

Asukkaan tulee huolehtia huoneiston riittävästä tuuletuksesta ja korvausilman saatavuudesta esim. poistamalla ikkunoiden ylätiivistettä tarpeen mukaan, jos ikkunat ovat liian tiiviit.

Ilmanvaihtoventtiilit on syytä säännöllisesti puhdistaa. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa kytkeä pois päältä ja ilmanvaihtoventtiilit tulee pitää siinä asennossa, johon ne on säädetty ilmanvaihdon tasapainotuksen yhteydessä.

Vesieristeiden kuntoa on tarkkailtava. Jos esim. kosteiden tilojen muovimatto on irti tai saumoista rikki, on siitä heti ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Kosteiden tilojen, mm. kylpyhuoneen seinäpinnalle saattaa muodostua hometta, jos tilan kosteus on jatkuvasti korkea ja riittävästä tuuletuksesta ei ole huolehdittu. Kosteiden tilojen hygieniasta, puhdistuksesta ja tuuletuksesta on asukkaan huolehdittava itse.

Homeiden muodostuminen rakenteisiin ja homevauriot ovat useimmiten ennalta ehkäistävissä taloyhtiön ja asukkaan yhteistoimin.