Kylpyhuoneremontti vaatii osaamista

Märkätila on huonetila, jonka lattiapinta joutuu käytössä alttiiksi vedelle ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tällaisia tiloja ovat kylpyhuoneet, pesuhuoneet, suihkuhuoneet ja saunat. Kaikki märkätilat varustetaan lattiakaivolla, johon vesi pääsee lattialta esteettä valumaan. Märkätilan lattia- ja seinäpinnoitteen tulee toimia vedeneristeenä tai pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys.
Keittiö ei ole märkätila, vaikka eräät kunnat vaativatkin vedeneristyksen myös keittiökaapiston alle. Myöskään wc-tilaa, jossa ei ole suihkua tai lattiakaivoa, ei lasketa märkätilaksi.

Märkätilahankkeesta on ilmoitettava

Jos märkätilan kunnosta on epäilyjä tai märkätiloihin suunnitellaan kunnostus- tai muutostöitä, tulee ottaa yhteys ammattilaiseen esim. Emmanniin.
Märkätilojen rakentaminen ja kunnostaminen on vaativaa työtä, johon tarvitaan asiantuntijoiden laatimat suunnitelmat ja kunnan rakennusvalvonnan hyväksymät vastuulliset toteuttajat.

Korjaustyön valmistelu tärkeää

Märkätilan kosteusmittaukset ja mahdollinen kunnostustyö kannattaa tehdä hyvissä ajoin, ennen kuin mahdolliset vesivahingot alkavat vaikuttaa rakenteiden kuntoon. Rakenteiden sisällä olevan vedeneristyksen kuntoa ei voida tutkia rikkomatta ensin rakenteita. Se yleensä johtaa laajempaan märkätilan kunnostukseen, jossa ainakin vedeneristys joudutaan osittain tai kokonaan uusimaan. Uusi vedeneristys on myös mahdollista asentaa myös vanhan rakenteen päälle jos rakenteet ovat kuivia.
Joskus märkätilan vedeneristys tiedetään ehjäksi, ja tila on toiminnaltaan kelvollinen, mutta pinnat ovat huonokuntoisia. Silloin voidaan uusiminen rajoittaa uuden pintamateriaalin asentamiseen vanhan pinnan päälle ja kalusteiden vaihtamiseen.

Märkätilassa kalteva lattia

Jos märkätilaa laajennetaan, tehdään kokonaan uuteen paikkaan tai vanha vedeneristys puretaan esimerkiksi viemärimuutosten takia, tarvitaan tilaratkaisusta, rakenteista ja ilmanvaihdosta ammattilaisten laatimat suunnitelmat.
Lattia ja seinät on suositeltavaa tehdä kiviaineiseksi, jotta yksinkertaisella rakenteella saavutetaan riittävän luja ja liikkumaton alusta vedeneristykselle ja lattiapinnoitteelle. Märkätilan lattian tulee olla kalteva, jotta vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Lattian pinta pyritään rakentamaan mahdollisimman lähelle asunnon muun lattian korkeustasoa.
Vanhoissa taloissa märkätiloihin voidaan asentaa tilan kuivattamisen ja mukavuuden takia lattialämmitys, joka energiatehokkuusnäkökulmasta kannattaa tehdä vesikiertoisena.

Vedeneristys edellyttää ammattilaista

Lattian vedeneristyksen korjaaminen vaatii asiantuntevaa suunnittelua. Jos pääosa märkätilan vedeneristyksestä on ehjä, voidaan eristys uusia vain osittain. Sauma yritetään sijoittaa mahdollisimman kauas roiskevesialueen ulkopuolelle.
Seinissä vedeneristys tehdään vähintään suihkun aluetta rajoittaviin seiniin. Suihkuseinien tai suihkukaapin käyttö on suositeltavaa, jotta voidaan rajoittaa veden roiskumista. Muut märkätilan seinäpinnat voidaan tehdä kosteussulkuaineella ja päällystää esimerkiksi laatalla tai puupaneelilla.
Vedeneristykseen tulee käyttää sertifioituja pintarakennejärjestelmiä. Tällaisia ovat hitsattavat muovimatot, itseliimautuvat yksikerroskermit, bitumieristeet ja nykyisin yleisesti käytössä olevat siveltävät vedeneristeet. Siveltävää vedeneristettä käytetään yleensä silloin, kun pintamateriaalina on keraaminen laatta. Muovimattoa käytettäessä matto toimii  vedeneristyksen lisäksi myös usein pintamateriaalina.

Ääneneristyksestä huolehdittava

Rakennukseen asennettavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet tulee sijoittaa siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita ajoissa ja korjata helposti. Siksi johdot usein asennetaan näkyville. Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä.
Jokainen vesipiste varustetaan viemärillä. Viemäreiden paikkaa muutettaessa on huolehdittava siitä, ettei uusi sijainti aiheuta esimerkiksi alakerran asuinhuoneisiin häiritsevää melua. Käyttötarkoituksen muutoksissa on huolehdittava palo- ja ääneneristysvaatimusten täyttyminen asuntojen välillä.

Varmista ilmanvaihto

Vanhojen rakennusten ilmanvaihto on yleensä painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Molemmissa tapauksissa ilma kulkeutuu muualta huoneistosta märkätilan oven alaosan raon kautta märkätilan poistohormiin ja sieltä ulos. Kun märkätilaa kunnostetaan, on syytä tarkistaa ja tarvittaessa kunnostaa ilmanvaihdon ja venttiilien toiminta.